Konferencja - Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny

Dr Monika Pobiega

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, kierunku biotechnologia w Krakowie. W trakcie studiów magisterskich odbyła staż w Center for Cooperative Research in Biosciences (CICbioGUNE) w Hiszpanii. W latach 2013-2016 zrealizowała grant PRELUDIUM przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. W latach 2012-2015 realizowała kilka grantów badawczych NCN, w których była wykonawcą oraz dwa granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej dla młodych badaczy, gdzie występowała jako kierownik projektu. W 2015 r. obroniła pracę doktorską i rozpoczęła pracę w Centrum Badawczo-Rozwojowym IBSS BIOMED S.A. na stanowisku Specjalisty Biologa. Od 2016 r. pracowała w firmie Biophage Pharma S.A. na stanowisku Kierownika prac badawczo-rozwojowych, kierując zespołem badawczym oraz realizacją grantu finansowanego ze środków unijnych. Pracowała również  jako wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Ukończyła roczne studia z Zarządzania Projektami w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2® Foundation oraz certyfikat Kanban Management Professional, wydany przez Lean Kanban University.

Jest autorką ponad 20 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Była laureatką stypendium w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz stypendium rektora dla 15% najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od sierpnia 2019 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie Nauk o Życiu.

Kalendarium

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galeria