Konferencja - Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny

Uczestnictwo

Uczestnictwo

 

REJESTRACJA DO UCZESTNICTWA CZYNNEGO - DO 24.10.2020

REJESTRACJA DO UCZESTNICTWA BIERNEGO - DO 05.11.2020

 

Cennik

Uczestnictwo czynne (sesja ustana/ plakatowa)

osoby pracujące

Uczestnictwo czynne (sesja ustana/plakatowa)

studenci/doktoranci

Uczestnictwo bierne

osoby pracujące/studenci/doktoranci

60 zł.

40 zł.

40 zł.

 

Uczestnictwo czynne (sesja ustana) osoby pracujące

Uczestnictwo czynne (sesja plakatowa) osoby pracujące

Uczestnictwo czynne (sesja ustana) studenci/doktoranci

Uczestnictwo czynne (sesja plakatowa) studenci/doktoranci

Uczestnictwo bierne osoby pracujące/studenci/doktoranci

 

Rejestracja

Zgłoszenia wzięcia udziału trwają:

REJESTRACJA DO UCZESTNICTWA CZYNNEGO - DO 24.10.2020

REJESTRACJA DO UCZESTNICTWA BIERNEGO - DO 05.11.2020

Rejestracja – TYLKO W systemie Konfeo (poniższy link), zgłoszenia wysłane na e-mail nie będą rozpatrywane.

https://komunikacja-wyzwaniem.konfeo.com/pl/groups

 

Warunki uczestnictwa

Uwaga: przed rejestracją zapoznaj się z warunkami uczestnictwa.

 

Nr Konta Bankowego

Wpłaty należy dokonywać najpóźniej do 28 października, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu (nie dotyczy uczestnictwa biernego).

94 1020 3147 0000 8002 0084 6238 Bank PKO BP S.A.

 

Ważne daty

Zgłoszenia- od 18.09.2020 do 24.10.2020

Otrzymanie potwierdzenia, że zgłoszenie zostało zakwalifikowane – do 26.10.2020

PŁATNOŚĆ- do 28.10.2020 (data otrzymania środków na koncie Konferencji)

Przesłanie przygotowanych prezentacji, plakatów- do 26.10.2020

 

NAGRODY I KONKURSY

 1. Nagroda za promowanie Konferencji na Facebook- Weź udział w naszym konkursie ogłoszonym na https://www.facebook.com/events/376942093267994 . Polub nasze wydarzenie i udostępnij na swoim profilu. Dzięki temu weźmiesz udział w konkursie, do wygrania jest książka Psychiatria, autorstwa Gałecki P. i Szulc A.
 2. Nagroda za najlepsze prelekcję - spośród wystąpień Uczestników Czynnych i sesji plakatowej moderatorzy sesji (III sesje) wyłonią trzy najlepsze zaprezentowane prace. Zostaną przyznane miejsca I, II i III. Nagrodzone osoby otrzymają certyfikaty oraz nagrodę książkową. 

 

Uczestnictwo Czynne/ Sesja ustna

 

 1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez system Konfeo ( link rejestracyjny powyżej) do 24.10.2020 roku.
 2. Warunkiem rejestracji jest przesłanie streszczenia w języku polskim (max. 250 słów), którego treść pogrywa się z zakresem tematycznym tegorocznej Konferencji  (poniżej tematyka poszczególnych sesji) oraz dokonania opłaty konferencyjnej (wg cennika) do dnia 28.10.2020 (data otrzymania środków na koncie Konferencji).

Wymagania streszczenia:

 •  

Imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją

Treść (250 słów), Times New Roman, 12 cm, pojedyncza interlinia

 

Tematyka sesji/ uczestnictwo czynne

Sesja nr 1

Wyzwania zdalnego nauczania- Perspektywa studentai prowadzącego zdalne nauczanie

Sesja nr 2

Mistrz nauczania - kompetentny praktyk czy wspaniały dydaktyk?

Sesja nr 3

Współczesne wyzwania w komunikacji medyka z pacjentem

 1. Maksymalna liczba autorów wystąpienia ustnego – 5 osób. Opłaty za uczestnictwo dokonują osoby biorące czynny udział w Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa wystąpień z powodu merytorycznego jak również z powodu wyczerpania się limitu wystąpień ustnych. Informacje o zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia ustnego Uczestnik otrzyma do 23.11.2020 roku na wskazany adres e-mail.
 3. Czas trwania wystąpienia ustnego: 10 min. Uczestnik zakwalifikowany do wystąpienia ustnego zobowiązany jest do  wcześniejszego wysłania prezentacji w formacie ppt. i pdf. w terminie do dnia 24.10.2020r. na adres skn.psychologia@umlub.pl .
 4. Konferencja będzie odbywać się w formie on-line przy pomocy platformy zoom (https://zoom.us/download).   Po zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia Uczestnik otrzyma dane do logowania na platformę do I sesji, w której prezentacje wygłoszą zaproszeni goście.
 5. Uwaga: dane do logowania  na kolejne sesje podane będą w dniu konferencji w trakcie trwania I sesji.
 6. Uczestnik czynny ma prawo do zapisania się na warsztaty szkoleniowe- podczas dokonywania rejestracji w systemie on-line.  Dane do logowania podane będą podczas sesji I.
 7. Najlepsze wystąpienia ustne w danej sesji będzie nagrodzone i wyróżniony certyfikatem. Oceny dokona Komitet Naukowy Konferencji.
 8. Uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej (będą dostępne na stronie internetowej po konferencji).
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 12. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.
 13. Istnieje możliwość otrzymania faktury przez organizatorów. Dane do faktury należy podać podczas rejestracji. Uwaga: ze względów technicznych nie istnieje możliwość wystawienia faktury jeśli Uczestnik nie zgłosi tego faktu podczas rejestracji on-line.
 14. Istnieje obowiązek włączenia kamery podczas trwania Konferencji J Prelegentom będzie miło jeśli zobaczą, że nie mówią tylko do monitora.

 

Uczestnictwo czynne/ sesja plakatowa

 1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez system Konfeo ( link rejestracyjny powyżej) do 24.10.2020 roku.
 2. Warunkiem rejestracji jest przesłanie streszczenia w języku polskim (max. 250 słów), którego treść pogrywa się z zakresem tematycznym tegorocznej Konferencji („Rozmowa Mistrz – Uczeń. Nauczanie przyszłych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych - wyzwaniem we współczesnej medycynie”) oraz dokonania opłaty konferencyjnej (wg cennika) do dnia 28.10.2020 (data otrzymania środków na koncie Konferencji).

Wymagania streszczenia:

 •  

Imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją

Treść (250 słów), Times New Roman, 12 cm, pojedyncza interlinia

 1. Maksymalna liczba autorów wystąpienia plakatowego – 5 osób. Opłaty za uczestnictwo dokonują osoby biorące czynny udział w Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa wystąpień z powodu merytorycznego jak również z powodu wyczerpania się limitu wystąpień plakatowych. Informacje o zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia ustnego Uczestnik otrzyma do 26.10.2020 roku na wskazany adres e-mail.
 3. Sesja plakatowa odbywać się będzie w godzinach od 13:15 – 13:45 ( w czasie przerwy). Podczas sesji plakatowej Uczestnik zakwalifikowany do wzięcia w niej udziału zobowiązany jest do gotowości  odpowiedzi na pytania Komitetu Naukowego Konferencji, dotyczącego treści pracy. Uczestnik zobowiązany jest do  wcześniejszego wysłania prezentacji w formacie pdf. i JPEG O wymiarach 100 cm na 70 cm. w terminie do dnia 24.10.2020r. na adres skn.psychologia@umlub.pl.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej na temat tworzenia plakatów zachęcamy do zapoznania się z publikacją http://bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/viewFile/147/142.

 1. Konferencja będzie odbywać się w formie on-line przy pomocy platformy zoom (https://zoom.us/download).   Po zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia Uczestnik otrzyma dane do logowania na platformę do I sesji, w której prezentacje wygłoszą zaproszeni goście.
 2. Plakaty będą prezentowane od godziny 13:15  do 13:45 na fanpage Konferencji https://www.facebook.com/events/376942093267994/ . Osoby prezentujące plakaty będą proszone o wyrażanie zgody na zamieszczenie plakatu na fanpage Konferencji w systemie Konfeo, podczas rejestracji swojego uczestnictwa.
 3. Uwaga: dane do logowania  na kolejne sesje podane będą w dniu konferencji w trakcie trwania I sesji.
 4. Uczestnik czynny ma prawo do zapisania się na warsztaty szkoleniowe- podczas dokonywania rejestracji w systemie on-line.  Dane do logowania podane będą podczas sesji I.
 5. Najlepsze wystąpienia ustne w danej sesji będzie nagrodzone i wyróżniony certyfikatem. Oceny dokona Komitet Naukowy Konferencji.
 6. Uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej (będą dostępne na stronie internetowej po konferencji).
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 10. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.
 11. Istnieje możliwość otrzymania faktury przez organizatorów. Dane do faktury należy podać podczas rejestracji. Uwaga: ze względów technicznych nie istnieje możliwość wystawienia faktury jeśli Uczestnik nie zgłosi tego faktu podczas rejestracji on-line.
 12. Istnieje obowiązek włączenia kamery podczas trwania Konferencji J Prelegentom będzie miło jeśli zobaczą, że nie mówią tylko do monitora.

 

Uczestnictwo bierne

 

 1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez system Konfeo (link rejestracyjny powyżej) do 05.11.2020 roku oraz dokonania opłaty konferencyjnej (wg cennika) do dnia 05.11.2020 (mile widziane wcześniejsze opłaty).
 2. Konferencja będzie odbywać się w formie on-line przy pomocy platformy zoom (https://zoom.us/download).   Po zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia Uczestnik otrzyma dane do logowania na platformę do I sesji, w której prezentacje wygłoszą zaproszeni goście.
 3. Uwaga: dane do logowania  na kolejne sesje podane będą w dniu konferencji w trakcie trwania I sesji.
 4. Uczestnik czynny ma prawo do zapisania się na warsztaty szkoleniowe- podczas dokonywania rejestracji w systemie on-line.  Dane do logowania podane będą podczas sesji I.
 5. Uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej (będą dostępne na stronie internetowej po konferencji).
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 9. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.
 10. Istnieje możliwość otrzymania faktury przez organizatorów. Dane do faktury należy podać podczas rejestracji. Uwaga: ze względów technicznych nie istnieje możliwość wystawienia faktury jeśli Uczestnik nie zgłosi tego faktu podczas rejestracji on-line.
 11. Istnieje obowiązek włączenia kamery podczas trwania Konferencji J Prelegentom będzie miło jeśli zobaczą, że nie mówią tylko do monitora.

 

Kalendarium

Grudzień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Galeria