Konferencja - Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny

Regulamin uczestnictwa

1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez formularz rejestracyjny do 11. 03 . 2022 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu wysyłania abstraktów.

 

2. Warunkiem rejestracji jest przesłanie streszczenia w języku polskim (max. 250 słów), którego treść pokrywa się z zakresem tematycznym tegorocznej Konferencji.

Wymagania streszczenia:


  • Imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją
  • Treść (250 słów), Times New Roman, 12 cm, pojedyncza interlinia

 

Tematyka sesji/ uczestnictwo czynne

Sesja nr 1

Aspekty Komunikacji z pacjentem paliatywnym

Sesja nr 2

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną?

Sesja nr 3

Wyzwania w komunikacji z pacjentem pediatrycznym

Sesja nr 4

Sposoby i wymiary komunikacji interpersonalnej

Sesja nr 5

Komunikacja z pacjentem psychiatrycznym

 

3. Maksymalna liczba autorów wystąpienia ustnego – 5 osób.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa wystąpień z powodu merytorycznego jak również z powodu wyczerpania się limitu wystąpień ustnych. Informacje o zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia ustnego Uczestnik otrzyma do 22. 03. 2022 roku roku na wskazany adres e-mail.

5. Czas trwania wystąpienia ustnego: 10 min. Uczestnik zakwalifikowany do wystąpienia ustnego zobowiązany jest do  wcześniejszego wysłania prezentacji w formacie ppt. i pdf. w terminie do dnia 30. 03. 2022 roku r. na adres konferencja.psychologia@gmail.com

6. Konferencja będzie odbywać się w formie on-line przy pomocy platformy zoom (https://zoom.us/download).   Po zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia Uczestnik otrzyma dane do logowania na platformę do odpowiedniej sesji.

7. Uczestnik czynny ma prawo do zapisania się na warsztaty szkoleniowe- poprzez udostępniony formularz on-line.

8. Najlepsze wystąpienia ustne w danej sesji będzie nagrodzone i wyróżnione certyfikatem. Oceny dokona Komitet Naukowy Konferencji.

9. Uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej (będą dostępne na stronie internetowej po konferencji).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

13. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.

 

 

Uczestnictwo czynne/ sesja plakatowa

1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie, oraz na profilach w mediach społecznościowych.

2. Warunkiem rejestracji jest przesłanie streszczenia w języku polskim (max. 250 słów), którego treść pokrywa się z zakresem tematycznym tegorocznej Konferencji.

Wymagania streszczenia:


  • Imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją
  • Treść (250 słów), Times New Roman, 12 cm, pojedyncza interlinia

3. Maksymalna liczba autorów wystąpienia plakatowego – 5 osób.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa wystąpień z powodu merytorycznego jak również z powodu wyczerpania się limitu wystąpień plakatowych. Informacje o zakwalifikowaniu pracy do wystąpienia ustnego Uczestnik otrzyma do 22. 03 .2022 roku na wskazany adres e-mail.

5. Sesja plakatowa odbywać się będzie w godzinach od 13:45 – 14:45. Podczas sesji plakatowej Uczestnik zakwalifikowany do wzięcia w niej udziału zobowiązany jest do gotowości  odpowiedzi na pytania Komitetu Naukowego Konferencji, dotyczącego treści pracy. Uczestnik zobowiązany jest do  wcześniejszego wysłania prezentacji w formacie pdf. w terminie do dnia 30. 03. 2022 r. na adres konferencja.psychologia@gmail.com.

6. Plakaty będą prezentowane będą na spotkaniu zoom, do którego link uczestnicy otrzymają na wskazany adres e – mail.

7. Uczestnik czynny ma prawo do zapisania się na warsztaty szkoleniowe za pomocą formularza który dostępny będzie na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych konferencji.

8. Uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej (będą dostępne na stronie internetowej po konferencji).

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

12. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.

 

Uczestnictwo bierne

 

1. Warunkiem zgłoszenia  udziału w konferencji jest rejestracja on-line przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej oraz na mediach społecznościowych konferencji.

2. Konferencja będzie odbywać się w formie on-line przy pomocy platformy zoom (https://zoom.us/download).  

3. Dane do logowania  wysłane zostaną na wskazany adres e-mail.

4. Uczestnik czynny ma prawo do zapisania się na warsztaty szkoleniowe- podczas dokonywania rejestracji w systemie on-line.  Dane do logowania podane będą podczas sesji I.

5. Uczestnik otrzyma certyfikat oraz materiały pokonferencyjne w formie elektronicznej (będą dostępne na stronie internetowej po konferencji).

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

9. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez Uczestników Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.
 

Kalendarium

Styczeń 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Galeria