Konferencja - Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny

Program konferencji

PROGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

KOMUNIKACJA - WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

7 LISTOPADA 2020

Temat tegorocznej Konferencji:

„Rozmowa Mistrz – Uczeń.

Nauczanie przyszłych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych - wyzwaniem we współczesnej medycynie”

 

8:45 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9:15 – 9:45

Wykład Inauguracyjny – Gość Honorowy, dr hab. n. med. Romuald Cichoń, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi, MEDINET, Uniwersytet Zielonogórski , "Jak powinna wyglądać relacja Mistrz-Uczeń w chirurgii XXI wieku" 

W zastępstwie prof. dr hab. n. med. Wojciech Kustrzycki, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi, MEDINET

I sesja

9:45 – 10:15

Sesja z udziałem zaproszonych prelegentów

Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa, dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

9:45- 10:15

 

Wieloaspektowość symulacji medycznej – nadzieje i wyzwania  

Prof. dr hab. n. med. Anna Torres, Samodzielna Pracownia Biostruktury, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10:15-10:45

Problemy wyłaniającej się dorosłości - problematyka młodych studentów

Dr hab. n. med. Jolanta Masiak, Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10:45-11:15

Czego nauczyłem się od swoich pacjentów - spojrzenie pulmonologa

Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11:15 – 11:45

Przerwa

II sesja

11:45-12:15

Sesja z udziałem zaproszonych prelegentów

Moderatorzy sesji: dr n. o zdr. Joanna Milanowska, dr n. med. Urszula Łopuszańska

11:45-12:15

Nie racje, a relacje czyli jak budować zdrowe relacje z innymi ludźmi

Mgr Przemysław Staroń, Uniwersytet SWPS, Sopot

12:15-12:45

Co warto zmienić w nauczaniu na kierunkach medycznych?

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów,
Centrum Terapii Dialog, Warszawa; Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

12:45-13:15

Lekarz pacjentem psychiatry

Dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska, Oddział Chorób Afektywnych, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13:15 – 13:45

Przerwa

III sesja - 3 równoległe sesje

Sesja nr 1

Wyzwania zdalnego nauczania  - Perspektywa studenta  i prowadzącego zdalne nauczanie/

Wyzwania komunikacji z pacjentem w dobie COVID-19, telemedycyna

Moderatorzy sesji: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot, dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

13:40-13:50

Wirtualna rzeczywistość jako efektywna alternatywa dla nauczania stacjonarnego

Adrianna Gorecka (1), Katarzyna Urbańska (1), Karolina Maliszewska (1), Małgorzata Wieteska (1), Agnieszka Kaczyńska (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13:50-14:00

E-learning - jak komunikacja za pośrednictwem Internetu wpływa na jakość kształcenia?

Magdalena Zawiślak (1), Marcin Zaniuk (1), Patrycja Gierszon (2), Marta Kozłowska (1), Patryk Zimnicki (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:00-14:10

Komunikacja pomiędzy pacjentem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego a rodziną w obliczu pandemii COVID-19. Działania pracowników ośrodka w celu utrzymania relacji rodzinnych mieszkańców ZOL

Michał Górski (1), Iwona Cabaj-Wiater(2), Agnieszka Relidzyńska (2), Jagoda Garbicz(1), Dawid Konwant (3)

(1) Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

(2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Honorata w Chorzowie, ORPEA Polska

(3) Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14:10-14:20

„Komunikacja w czasach zarazy” - czyli rozwój fałszywych doniesień medycznych, teorii spiskowych i chaos informacyjny w dobie pandemii COVID – 19

Michał Siwek (1), Krystian Cholewa (1), Weronika Tuszyńska (1), Magdalena Próchnicka (1), Adrian Giermasiński (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:20-14:30

Kondycja pacjentów w dobie SARS-Cov-2

Krystian Cholewa (1), Michał Siwek(1), Weronika Tuszyńska (1), Magdalena Jańczyk(1), Magdalena Próchnicka(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:30-14:40

Współczesna telemedycyna jako narzędzie wpływające na sposób komunikacji lekarza z pacjentem

Magdalena Wasik (1)

 (1) Collegium Medicum, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

14:40-14:50

Popularyzacja telemedycyny w czasach nieobjętych pandemią

Tomasz Sikorski (1), Marek Żak(2)

(1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Szkoła Doktorska, Collegium Medicum

(2) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum

14:50-15:00

Badanie opinii społeczeństwa na temat korzystania z teleporad

Magdalena Zawiślak(1), Marcin Zaniuk(1), Patrycja Gierszon(2), Marta Kozłowska(1), Patryk Zimnicki(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:00-15:10

Postawy pacjentów w okresie pandemii i adaptacja placówek medycznych do zaistniałej sytuacji

Magdalena Jańczyk (1), Ilona Samek (1), Krystian Cholewa (1), Dominika Psiuk (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:10-15:20

Jak w przystępny sposób przemycić wiedzę? Rola komiksów i infografik w przekazywaniu informacji prozdrowotnych w czasie pandemii COVID-19

Agnieszka Kaczyńska (1), Natalia Osial (1), Małgorzata Wieteska (1), Adrianna Gorecka (1)

 (1) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:20-15:40

Komunikacja personelu medycznego z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu – trudności stale obecne oraz pojawiające się w obliczu pandemii COVID-19

Natalia Osial (1), Agnieszka Kaczyńska (1), Emilia Nowak(1), Magdalena Ostojska(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sesja nr 2

Mistrz nauczania - kompetentny praktyk czy wspaniały dydaktyk?/

Współczesne wyzwania w komunikacji medyka z pacjentem

Modelatorzy sesji: dr n. med. Katarzyna Sidor, dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk, dr n. o zdr. Agnieszka Rolińska

13:40-13:50

Mentoring w nauczaniu komunikacji medycznej: Spotkanie Mistrza, Ucznia i Pacjenta

Aneta Machnio

 

13:50-14:00

Sztuka w medycynie czy medycyna w sztuce?- czyli medycyny można uczyć także w muzeum

Agnieszka Kaczmarska (1), Joanna Chajec (1), Izabela Oleksak (1), Dominika Psiuk (1), Karolina Maliszewska(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:00-14:10

„Nauka w czasach zarazy” - czy relacja mistrz-uczeń wciąż ma sens?

Izabela Oleksak (1), Karolina Maliszewska (1), Agnieszka Kaczmarska (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:10-14:20

Co zrobić żeby uczeń przerósł Mistrza? Czyli jak kształcić przyszłych chirurgów

Karolina Maliszewska(1), Izabela Oleksak (1), Agnieszka Kaczmarska (1), Krystian Cholewa (1), Adrianna Gorecka

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:20-14:30

Rola telemedycyny w relacji lekarz-pacjent w dobie pandemii COVID-19

Michalina Pytka(1), Weronika Dalmata(1), Ilona Gąbka(1), Patryk Zimnicki(1), Jakub Klas(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:30-14:40

Czy różnica wieku między lekarzem a pacjentem ma znaczenie? – komunikacja lekarza z młodym pacjentem

Hubert Wróblewski(1), Aleksandra Zimna (1), Dariusz Chojęta (1), Ewelina Zygmunt (1)

 (1) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:40-14:50

Internet, jako źródło wiedzy medycznej i jego wpływ na komunikację pacjenta z lekarzem

Patryk Zimnicki (1), Marcin Zaniuk (1), Magdalena Zawiślak (1), Marta Kozłowska (1), Michalina Pytka (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:50-15:00

Pacjent onkologiczny -międzypokoleniowe wyzwanie w zakresie nauczania komunikacji

Ilona Gąbka (1), Weronika Dalmata(1), Julita Szarpak(1), Michalina Pytka(1), Jan Dąbrowski(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:00-15:10

Komunikacja ratownik medyczny – pacjent pediatryczny

Wiktor Filipowski (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opiekun naukowy: dr n. med. Patrycja Misztal-Okońska

15:10-15:20

Problemy z laktacją jako skutek niepoprawnej komunikacji w okresie połogu

Klaudia Żak (1), Michał Piwoński (1), Dominika Psiuk (1), Justyna Wróblewska

Opiekun naukowy:  dr n. o zdr. Joanna Milanowska

(1)Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sesja nr 3

Współczesne wyzwania w komunikacji medyka z pacjentem

Moderatorzy sesji: dr n. med. Anna Hordyjewska, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sak

13:40-13:50

Wtórna wiktymizacja jatrogenna, czyli praca z pacjentem-ofiarą przestępstwa seksualnego

 Karolina Zajdel (1)

(1) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13:50-14:00

Prawa pacjenta w kontekście komunikacji w ochronie zdrowia

Dawid Konwant (1), Michał Górski (1), Jagoda Garbicz (1)

(1) Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

14:00-14:10

Budowanie wspólnego porozumienia w relacji z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi

Adrian Giermasińki (1) Michał Siwek (1), Magdalena Próchnicka (1), Weronika Tuszyńska (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:10-14:20

Jak rozmawiać z pacjentem z osobowością borderline? Znaczenie komunikacji medyka z pacjentem w przekazywaniu informacji o diagnozie i dalszym leczeniu zaburzeń

Weronika Tuszyńska (1), Aleksandra Romaniuk (1), Michał Siwek (1), Magdalena Próchnicka (1), Krystian Cholewa (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:20-14:30

Choroba Alzheimera – połączenie psycho- oraz farmakoterapii jako sposób poprawy komunikacji z pacjentami

Magdalena Próchnicka (1), Michał Siwek(1), Weronika Tuszyńska(1), Adrian Giermasiński (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:30-14:40

Aspekty komunikacji z pacjentem z zespołem stresu pourazowego (PTSD) podczas psychoterapii

Katarzyna Nowak(1), Małgorzata Miazga(1), Martyna Nowińska(1), Magdalena Kozyra(1), Karolina Frankowska(1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:40-14:50

Problemy w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Katarzyna Nowak(1), Małgorzata Miazga(1), Martyna Nowińska(1), Magdalena Kozyra (1), Karolina Frankowska (1)

(1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:50-15:00

Depresja poporodowa- wyzwanie diagnostyczne i komunikacyjne

Weronika Dalamata(1), Ilona Gąbka (1), Julita Szarpak (1), Michalina Pytka (1), Olga Wysokińska (1) Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15:00-15:10

Komunikacja dietetyka z pacjentem w indywidualnym poradnictwie żywieniowym

 Jagoda Garbicz (1), Dawid Konwant (2), Michał Górski (1)

(1) Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

(2) Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

14:00 – 15:30

 

Pokój nr 1

“Jak przygotować się do prowadzenia warsztatów?” - Karolina Sabczewa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Pokój nr 2

„Nasze doświadczenia z praktyk i studiów za granicą- czy trawa za płotem jest zieleńsza?” - warsztat odwołany 

 

Pokój nr 3

„Jak rozmawiać, nie raniąc przekonań pacjenta, a jednocześnie go zrozumieć – medycyna niekonwencjonalna i techniki paramedyczne” -  dr n. o zdr. Agnieszka Rolińska

Pokój nr 4

„Możliwości składania wniosków na granty z Narodowego Centrum Nauki przez młodych naukowców, porady praktyczne” - dr Monika Pobiega (Narodowe Centrum Nauki, Kraków)

 

 

 

 

 

Kalendarium

Grudzień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Galeria